Om Prostacancer

PROSTATACANCER ÄR SVERIGES VANLIGASTE CANCERSJUKDOM
Få känner till att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. De senaste 20 åren har antalet prostatacancerfall tredubblats. Från 30 000 till 100 000 män som lever med diagnosen.

Att så många inte känner till att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom beror till stor del på att män inte talar om sin hälsa eller om sina sjukdomar. Det ligger djupt rotat i mansrollen att mannen ska vara stark och där ingår det inte att visa svaghet. Var tredje svensk man har svårt att sätta ord på sina känslor – och bara fyra av tio män har pratat känslor med en manlig vän den senaste månaden. De främsta anledningarna till att män inte pratar om känslor är att de anser det jobbigt, att de inte ser behovet och att de inte vill framstå som negativa eller jobbiga (enligt SSI i april 2016).

Mansrollen är dock under förändring. Allt fler unga män talar idag om känslor och vågar tala om sin hälsa. Anledning till att det är viktigt för män att tala om sin hälsa är att det är lättare att göra något åt sin hälsa om man vågar prata om den. Män har i många år undvikt att ta till sig information om PSA-test. Trots att prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom så tar inte männen till sig informationen att prostatacancer går att bota om sjukdomen upptäcks tidigt. Alla män bör ta PSA-prov från 50 år och från 45 år om det finns prostatacancer i den närmaste släkten. Om prostatacancern hinner sprida sig går den inte att bota. 5% av Sveriges män dör i prostatacancer. Ett PSA-prov är billigt och enkelt och tas på vårdcentralen. Till skillnad från kvinnor som automatiskt kallas till mammografi är PSA-testet något männen själva får ta initiativ till. Organiserad PSA-testning håller dock på att införas av landstingen.

VEM FÅR PROSTATACANCER?
Varje år diagnosticeras 10 000 män med prostatacancer i Sverige. Alltså 27 män per dag och de flesta av dessa män skulle innan diagnosen kalla sig aktiva och friska. Sammantaget lever nära 100 000 män med diagnosen och det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Var sjunde man får prostatacancer före 75 års ålder. Orsakerna till prostatacancer är inte klarlagda men cirka tio procent anses vara ärftliga. Sjukdomen är mycket ovanlig före 40 års ålder och blir sedan vanligare med stigande ålder. De flesta som drabbas idag och behandlas i tid blir botade eller kan leva länge med sin cancer.

VILKA ÄR SYMPTOMEN PÅ PROSTATACANCER?
Till en början inga alls. Prostatacancer är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte ger några symptom, utan ger sig till känna först då den vuxit sig stor eller börjat sprida sig i kroppen.

VART GÅR JAG FÖR ATT TESTA MIG FÖR PROSTATACANCER?
Det enklaste är att ta ett PSA-test som är lättillgängligt på din vårdcentral eller hos en allmänläkare. Det är ett enkelt blodprov och tas i armvecket. Ett förhöjt värde talar för att prostatan inte fungerar helt normalt och bör följas upp vid en urologisk klinik.

TIDIG UPPTÄCKT RÄDDAR LIV
Prostatacancerförbundet arbetar för att organiserad prostatacancertestning ska införas av alla landsting för alla män mellan 50 och 75 år. De som har nära släktingar med prostatacancer bör ta PSA-prov från 45 års ålder.

Torsten Tullberg
Kampanjledare Mustaschkampen

Prostatacancerförbundet med 26 patientföreningar verkar för ökad kunskap om prostatacancer och bedriver stödverksamhet för drabbade och närstående. Förbundet väcker opinion för en bättre vård som ska bidra till högre livskvalitet, samt stödjer forskning och utveckling genom en egen fond.

MUSTASCHKAMPEN VILL UPPMÄRKSAMMA OCH SAMLA IN MEDEL TILL KAMPEN MOT PROSTATACANCER!
Det behövs mer pengar till forskning för diagnos och behandlingsmetoder. Men också till opinionsbildning. Varje år får 10 000 män prostatacancer. Prognosen säger att antalet kommer fortsätta att öka, då vi blir i fler och äldre samt att fler upptäcks genom PSA-prov. Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Var sjunde svensk man får prostatacancer före 75 års ålder. Totalt lever nära 100 000 män i Sverige som någon gång fått diagnosen prostatacancer. Varje år upptäcks cirka 1 800 män för sent, när sjukdomen inte längre kan botas. Prostatacancerförbundet arrangerar varje år Mustaschkampen tillsammans med 26 prostatacancerföreningar, cirka 10 huvudsponsorer och över 200 företag och föreningar, för att uppmärksamma och samla in medel till kampen mot prostatacancer. Mustaschkampen innebär också en tid av glädje där män odlar mustasch och skapar uppmärksamhet kring mannens hälsa genom olika aktiviteter.

Prostatacancerfonden delade år 2014 ut 2,4 miljoner kr, år 2015 ökade utdelningen till 4,2 miljoner kr, år 2016 delades det ut 7,9 miljoner kr och 2017 fortsatte ökningen till 11,4 miljoner kr. Ökningarna beror till stor del på Mustaschkampen. Alla intäkterna till Mustaschkampen går till Prostatacancerfonden. Prostatacancerförbundet har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer på www.prostatacancerforbundet.se